Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

razzaroo
3002 de49 500
Reposted frominto-black into-black
razzaroo
3167 0e6f 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe
razzaroo
3172 0c18 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 17 2015

razzaroo
8977 4d73
Reposted fromlouse louse
razzaroo
7312 4659
Reposted fromYuei Yuei
razzaroo
Reposted fromYuei Yuei

June 07 2015

1196 2fb7
Reposted fromfondelame fondelame
1706 9b42
Reposted fromcoolspork coolspork

June 04 2015

razzaroo
1972 2197
Reposted fromolass olass

May 29 2015

razzaroo
5851 55fc
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker
razzaroo
A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromkarosia karosia
razzaroo
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem
razzaroo
8396 4403 500
Reposted fromthinredline thinredline
razzaroo
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromtomowa tomowa
razzaroo
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez
Reposted fromtomowa tomowa
razzaroo
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— Marcel Proust "W poszukiwaniu straconego czasu. Tom 5 Uwięziona"
Reposted fromtomowa tomowa
razzaroo
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromtomowa tomowa

May 24 2015

razzaroo
1677 8cab 500
i tak to :///
Reposted fromkulkacurly kulkacurly
razzaroo
A ja to juz nie wiem, czym jest milosc, po prostu. Chyba nie ma czegos takiego, jest tylko pociag albo jego brak.
— mędrzec z Kafeterii
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
8592 7d91
Reposted fromtifflball tifflball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl