Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

razzaroo
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
razzaroo
razzaroo
razzaroo
razzaroo

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
razzaroo
Mantra for Calle Libre - Austrian Street Art Festival. Wien, Austria, 2017
razzaroo
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
razzaroo

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
razzaroo
Reposted frombluuu bluuu viabelatrix belatrix
2791 3578
Reposted frombrumous brumous viapodprzykrywka podprzykrywka
razzaroo
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
razzaroo
0368 1c82 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella
0308 acf8 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
razzaroo
0684 ed2e 500
Reposted fromhagis hagis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl